مدیر گروه

.

دکتر یاسر تهمتنی

  • استادیار
  • گروه زیست شناسی سلولی تکوینی
  • تلفن: -
  • ایمیل: y.tahamtani@royan-rc.ac.ir